Wstęp

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i zależy nam, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo, dlatego przedstawiamy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez naszą firmę Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis oraz naszą Spółkę.

Polityka prywatności została przygotowana zgodnie RODO (ang. General Data Protection Regulation, GDPR), czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

HLT Sp. z o.o

Adres: ul. Kolejowa 5, 48-340 Głuchołazy

Telefon: +48 77 40 92 570

NIP: 7551303668

REGON: 531160066

KRS: 0000080430 Sąd Rejonowy w Opolu

Dane osobowe i prywatność

W trakcie korzystania możesz zostać poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Dane te przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach:

 • przygotowanie i przesłanie oferty naszych produktów na Twoją prośbę,
 • odpowiedzi na Twoje pytania przesłane do nas poprzez formularz kontaktowy.

Podstawa przetwarzania danych:

W zależności od podejmowanych przez Ciebie czynności, mogą to być:

 • umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie,
 • zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością
 • (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • Twoja zgoda wyrażona w Serwisie – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie
 • (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
 • przetwarzaniu:
  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń,
  • w celu marketingu bezpośredniego,
  • w celach analitycznych i statystycznych,
  • w celu badania satysfakcji klienta

Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne np. w celu otrzymania od nas oferty produktów.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości korzystania z usług Serwisu, na przykład otrzymywania newslettera,
 • brak możliwość nawiązania kontaktu poprzez formularz kontaktowy,
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach,

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

Profilowanie

W związku z użytkowaniem Serwisu możemy dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi usługami lub produktami możesz być zainteresowany / zainteresowana, na podstawie Twoich dotychczasowych działań podejmowanych w Serwisie, i na wyświetlaniu profilowanych w ten sposób treści.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

Okres przetwarzania

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych (zwłaszcza związany z rachunkowością) lub
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową zawartą przez Serwis przez strony lub
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Twoje uprawnienia

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia lub
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora.

A także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych,
 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

Ciasteczka

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu;
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
 • statystycznych za pośrednictwem np. Google Analytics,
 • marketingowych – np. określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych w tym renarketing, w szczególności sieci Google.,
 • udostępniania funkcji Serwisu.

W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Internet Explorer / Microsoft Edge

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

Usługi zewnętrzne – odbiorcy danych

W związku z prowadzeniem naszego Serwisu korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane (wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce). Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • Osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
 • Dostawca oprogramowania służącego do komunikacji *
 • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami
 • Dostawca skrzynki poczty elektronicznej *
 • Biuro rachunkowe
 • Podmiot zapewniający system mailingowy
 • Podmiot zapewniający usługi marketingowe *
 • Podmiot ułatwiający optymalizację Serwisu *
 • Portale społecznościowe *
 • Dostawca pakietu biurowego *
 • Hostingodawca
 • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

Przekazywanie danych osobowych do Państw spoza unii europejskiej

W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia:

* uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

Kontakt z administratorem

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail: rodo@hlt.pl

[ultimate_gdpr_terms_accept]